Wat is STAFF ?

STAFF staat voor Slimme Technologie als Alternatief voor Fysieke Fixatie. Het is een tweejarig durend TETRA-project (IWT gesubsidieerd) dat in september 2014 van start ging.

Het STAFF-project wil slimme technologie als een mogelijk alternatief voor fysieke fixatie in de kijker plaatsen en wil aan het einde van de rit praktische informatie bekomen die zorginstellingen en bedrijven kan verder helpen. Er zijn 3 pijlers waarin het project kan opgedeeld worden :

  • Enquête
  • Interventiestudie
  • Kennisplatform

 

Doel

Het project wordt uitgevoerd met het oog op :

  • Het huidig gebruik omtrent fysieke fixatie en slimme  technologie in Vlaanderen in kaart brengen.
  • Het evalueren van de ervaringen van bewoners en zorgpersoneel met slimme technologie.
  • Het formuleren van 'tips and trics' voor bedrijven en woonzorgcentra bij de implementatie van slimme technologie.

 

Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam bestaat uit Cretecs - expertisecentrum zorgtechnologie van de Katholieke Hogeschool VIVES - en LUCAS - centrum voor zorgonderzoek en consultancy van de KU Leuven. 

Het project

Het project omvat 3 onderdelen, namelijk de opzet van een enquête, het uitvoeren van een interventiestudie en het ontwikkelen van een kennisplatform.

 

Enquête

Met behulp van een enquête wordt beoogd om de visie, houding en het huidige gebruik van fysieke fixatie en slimme technologie in Vlaamse woonzorgcentra in kaart te brengen.

Deze enquête werd in de maand februari van 2015 uitgestuurd naar alle Vlaamse woonzorgcentra. Hiervoor werd beroep gedaan op Ablecare.

Dankzij de vele aankondigingen in nieuwsbrieven van verscheidene organisaties is de hoge responsrate van 394 respondenten kunnen bereikt worden.

 

Interventiestudie

Gedurende 12 weken werden verschillende technologieën (bed- en opsta- alarmering) bij  40 bewoners van woonzorgcentra geplaatst die fysiek gefixeerd worden. De interventiestudie ging van start in september 2015 en heeft als doel de mogelijkheden, randvoorwaarden en impact van het gebruik van zorgtechnologie als alternatief op fysieke fixatie te onderzoeken. Hierbij focust het STAFF-project zich uitsluitend op bed- en opsta-alarmering. Er werden zowel kwantitatieve effectmetingen als kwalitatieve procesmetingen uitgevoerd.

 

Kennisplatform

Alle info van de voorstudie, survey en resultaten van de interventiestudie worden praktisch beschikbaar gesteld op maat van de verschillende doelgroepen (bedrijven, zorginstellingen). Aan de hand van deze info kunnen de bedrijven en de zorginstellingen zelfstandig aan de slag. Zo kunnen ze een oplossing voor een specifieke behoefte zelfstandig succesvoller bepalen en implementeren.